Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Movisie is vanaf 2012 betrokken bij 25 initiatieven op het gebied van buurt- en dorpskracht en ontwikkelde daarover een E-boek. 

Anniek aan Z! interviewde diverse betrokken partijen en schreef diverse hoofdstukken en paragrafen van het E-boek Stappen in buurt- en dorpskracht